Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането

NDS 555 Подложка

  • Продукт
  • Предимства
  • Приложение/безопасност
×
  • Winkelschleifer

Предимства: Добро сцепление за дисковете от шлайфкече - За умерено грубо шлайфане и полиране

В сравнителния списък
Артикулът е в сравнителния списък! Ще го намерите горе вдясно в главното меню.
Информационен лист
Диаметър в мм
Закрепване
Каталожен номер
115 резба M14 164100
125 резба M14 208275

Navigation Extended