Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането

CS 321 X Ремъци на текстилна основа За Стъкло, Камък, Материали на минерална основа, Пластмаса

  • Продукт
  • Предимства
  • Приложение/безопасност
×
  • Handbandfeile
  • Ständerschleifmaschine
Области на приложение:
Стъкло
Камък
Материали на минерална основа
Пластмаса
Свойства
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук

Предимства: Уникален абразивен резултат върху твърди и труднообработваеми материали - Идеален за мокро шлайфане, но също подходящ за сухо шлайфане

В сравнителния списък
Артикулът е в сравнителния списък! Ще го намерите горе вдясно в главното меню.
Информационен лист
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Може да бъде доставено при запитване

Navigation Extended