Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането

LS 318 JF ACT Ремъци на текстилна основа За Дърво

  • Продукт
  • Предимства
  • Приложение/безопасност
×
  • Profilschleifmaschine
Области на приложение:
Дърво
Свойства
Плътност на покритие на абразивното зърно Отворено
Подложка JF-памук

Предимства: Топ продукт за работа върху профили и контури, особено в дървообработването - Изключителна адаптивност, включително към тесни радиуси, заради силно гъвкавата памучна основа - Ниска степен на запушване и дълъг живот заради съставката АСТ

В сравнителния списък
Артикулът е в сравнителния списък! Ще го намерите горе вдясно в главното меню.
Информационен лист
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Може да бъде доставено при запитване

Navigation Extended