Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането

DS 600 A Supra Диамантена камбана за шлайфане за ъглошлайф За Асфалт, Абразивни материали, Готови за изливане бетонови смеси, Порест бетон, Пясъчник

  • Продукт
  • Предимства
  • Приложение/безопасност
×
  • Winkelschleifer
Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Области на приложение:
Асфалт
Абразивни материали
Готови за изливане бетонови смеси
Порест бетон
Пясъчник

Предимства: Подходящи за всички абразивни материали - Висока производителност на шлайфане и дълъг срок на издръжливост - Бързо и гладко плоско шлайфане чрез двуредни сегменти - По-дълъг срок на експлоатация чрез оптимизирано свързващо вещество и диаманти - Лесно прахоулавяне чрез отвори в стоманения кожух - Предлага се адаптор M14, вж. DZ 114

В сравнителния списък
Артикулът е в сравнителния списък! Ще го намерите горе вдясно в главното меню.
Информационен лист
Диаметър в мм
Отвор в мм
Vмакс в м/сек
Допустими обороти в 1/мин
Ширина на сегмента в мм
Каталожен номер
100 22.23 80 15300 8.2 331026
115 22.23 80 13300 8.2 331027
125 22.23 80 12200 7.2 331028
180 22.23 80 8500 7.8 331029

Затваряне


Navigation Extended