Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането

A 46 VZ Special Kronenflex® дискове за рязане За Неръждаема стомана, Стомана

  • Продукт
  • Предимства
  • Приложение/безопасност
×
  • Winkelschleifer
Клас Special
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Неръждаема стомана
Стомана
Цветни метали

Предимства: Дълъг живот - Многофункционален: рязане и леко шлайфане с един диск - Висока агресивност при рязане - Не е необходима смяна на диска

В сравнителния списък
Артикулът е в сравнителния списък! Ще го намерите горе вдясно в главното меню.
Информационен лист
Диаметър в мм
Ширина в мм
Отвор в мм
Форма
Vмакс в м/сек
Допустими обороти в 1/мин
Каталожен номер
115 2 22.23 G 80 13300 298176
125 2 22.23 G 80 12200 298177

Navigation Extended