Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането
Начало / bg > Енциклопедия на шлайфането > Безцентрова шлифовъчна машина

Безцентрова шлифовъчна машина

На „безцентрова шлифовъчна машина“ се обработват предимно кръгли детайли (напр. кръгли стомани и тръби), въртящи се на един или най-често на няколко шлайф агрегата (позиции). Предварителното, междинното и окончателно шлифоване на безцентрова шлифовъчна машина е предимно мокро.

Като абразивни инструменти се използват агломератни шлифовъчни ленти (дълготрайни шлифовъчни ленти).

Опората на детайла е осъществена в няколко точки, в следствие на което в него не възникват големи напрежения на огъване и усукване. По този начин безпроблемно могат да бъдат шлайфани също и тънкостенни тръби, къси и почти безкрайни детайли. В комбинация с дълготрайни шлифовъчни ленти може да бъде шлайфано голямо количество линейни метри от обработваемия детайл с постоянно качество на повърхнината.

 


Обратно към Енциклопедия на шлайфането
Търсене в Енциклопедия на шлайфането

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended