Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането
Начало / bg > Енциклопедия на шлайфането > oSa (Организация за безопасност на абразивите)

oSa (Организация за безопасност на абразивите)

oSa е сдружение на отговорните производителите на абразиви в Европа. Целта на организацията е да отговори на високите изисквания за качество и безопасност, които се поставят при използването на абразивни инструменти, да поеме отговорност и да постави ясен знак срещу продуктите с по-ниско качество.

В рамките на вътрешнофирмената система за управление на качеството се проверяват производители като Клингспор за спазване на строгите условия и производство и разпространение само на безопасни и висококачествени продукти. За търговците и потребителите това означава повишена сигурност при употреба и респективно намаляване на риска.

В израз на доброволен ангажимент организацията oSa предоставя своя марков знак oSa, запазен в цял свят.


Обратно към Енциклопедия на шлайфането
Търсене в Енциклопедия на шлайфането

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended