Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства

Клингспор
Технология на шлайфането
Начало / bg > Енциклопедия на шлайфането > Плътност на абразивно покритие

Плътност на абразивно покритие

Под термина разпръсване, респ. вид или плътност на абразивно покритие върху подложка се разбира степента на разпределение на абразива върху подложката. Различават се 3 вида абразивно покритие:

Затворено покритие:подложката е почти напълно покрита с абразивни зърна. Голямото количество връхчета на зърната, които се използват при това разпръсване, позволява интензивно отнемане на материал и дълъг живот на абразива. Плътното разпръсване е типично за абразиви, които се използват в металообработването.

Полуотворено покритие: подложката е покрита с абразивни зърна до ок. 70 - 80 %. Разстоянието между отделните връхчета на зърната позволява остатъците от шлайфането да се събират и отстраняват. Полуотвореното покритие е характерно при мек материал, напр. шлайфане на лакове, пластмаси и цветни метали.

Отворено покритие: подложката е покрита с абразивни зърна до ок. 50 - 70 %. По-голямото разстояние между абразивни зърна намалява запълването и позволява разнасянето на стружките от областта на шлайфане. Отворено покритие обикновено се използва при абразиви за дърво и други материали с дълга стружка, които много бързо биха запълнили зъбците на абразива.

Плътността на абразивното покритие оказва влияние и върху агресивността на абразива и фиността на шлифованата повърхност.

натиск = сила/площ (p = F/A)

При отворено покритие приложената сила се разпределя върху по-малко абразивни зърна, отколкото при затвореното покритие. Затова зърното потъва по-дълбоко и отнемането на материал е по-голямо. От друга страна при затвореното покритие, където броят използвани зърна е по-голям, силата върху отделното зърно естествено е по-малка; зърното не потъва така дълбоко и повърхността става по-фина.


Обратно към Енциклопедия на шлайфането
Търсене в Енциклопедия на шлайфането

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
Обслужване

Гореща линия „Продуктов мениджмънт“


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended