Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Klingspor
Technologie broušení
Klingspor Service Prodej Školení
Úvod / cs-cz > Znalosti o broušení > Minimální rychlost bez prasknutí

Minimální rychlost bez prasknutí

Minimální rychlost bez prasknutí je obvodová rychlost, kterou rotující brusný prostředek musí minimálně dosáhnout, aniž by odstředivými silami došlo k prasknutí. Je upravena v normách EN 12413, 13743 a 13236 a uvádí se v metrech za vteřinu (m/s). Minimální rychlost bez prasknutí se vypočítá z povolené obvodové rychlosti (maximální pracovní rychlost) a některého v dané EN normě definovaného bezpečnostního faktoru podle následujícího vzorce:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vprask = rychlost prasknutí [m/s]
vpov = maximální povolená obvodová rychlost (maximální pracovní rychlost) [m/s]
S = bezpečnostní faktor

Jako zakládající člen „Organisation for the Safety of Abrasives / Organizace pro bezpečnost brusiv“ (oSa) klade Klingspor maximální důraz na bezpečnost svých nástrojů. Shoda s bezpečnostními požadavky uvedenými v normách se proto velmi intenzivně kontroluje. K tomu patří mimo jiné předepsaná kontrola bezpečnosti proti prasknutí zkouškou odstředivou silou (tzv. trhací test), při které je testovaný nástroj (např. SMT, řezací kotouč, vějířový brusný kotouč) ve vhodné zkušební stolici podroben stále se zvyšujícím otáčkám a odstředivé síle až po minimální rychlost bez prasknutí a u firmy Klingspor dokonce dobrovolně ještě o něco více.

Aby byly splněny požadavky normy EN 13743, nesmí u testovaného nástroje při testu dojít k prasknutí.

Důkaz bezpečnosti proti prasknutí se provádí vždy namátkově na jednom exempláři z 1000 vyrobených SMT, řezacích/hrubovacích kotoučů, vějířových brusných kotoučů atd. Uživatel si tedy může být jist, že u výrobků Klingspor vždy může důvěřovat největší možné a testované bezpečnosti podle platných norem a směrnic.


Zpět k znalostem o broušení
Prohledat znalosti o broušení

Klingspor
Servis

Hotline managementu výrobků


Fon +420 541 211 971

Navigation Extended

Klingspor
Servis

Hotline managementu výrobků


Fon +420 541 211 971

Navigation Extended