Home / nl-be > Gegevensbeschermingsaanwijzingen

Gegevensbeschermingsaanwijzingen

1. Aanwijzing

Deze verklaring m.b.t. gegevensbescherming geldt voor de website "www.Klingspor.de".

De website wordt gehost door Klingspor Management GmbH & Co KG.
Persoonlijke gegevens worden bij Klingspor uitsluitend in overeenstemming met het geldende gegevensbeschermingsrecht verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens bevatten informatie over uw identiteit, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen opgeslagen als u dergelijke informatie actief verstrekt.

2.    Gegevensgebruik

2.1    Algemeen

Klingspor gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend
(1)    om uw aanvragen te beantwoorden,
(2)    voor het verzenden van informatiemateriaal,
(3)    als informatie voor bedrijven van de Klingspor Groep en commerciële partners voor reclamemateriaal en markt- en opinie-onderzoek, en
(4)    voor de uitvoering van door u aangevraagde diensten.

Door Klingspor opgeslagen gegevens worden niet langer dan vereist opgeslagen.

2.2    Gegevensverzameling en opslag

Bij het gebruik van de website worden gegevens automatisch opgeslagen, waarbij een directe relatie tot de gebruiker niet kan worden uitgesloten. Deze gegevens worden ook bij toegang tot vele andere websites van andere aanbieders gegenereerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld informatie over de gebruikte webbrowser, de bezochte webpagina's en de gebruiksduur.

Informatie op niet-geïdentificeerde basis wordt door Klingspor op korte termijn gewist. Alle overige gegevens worden anoniem gebruikt voor meer gebruiksgemak van de website en om zo uw veiligheid en stabiliteit te garanderen. Voor een bezoek aan de website van Klingspor heeft Klingspor geen gegevens van u nodig, in zoverre u geen speciale services van Klingspor wilt gebruiken.

Wilt u bepaalde gepersonaliseerde diensten gebruiken, dan zal Klingspor om uw naam vragen, eventueel een gebruikersnaam, en indien nodig persoonlijke informatie. U kiest zelf of u deze gegevens wilt verstrekken. Zonder deze gegevens zal Klingspor de gewenste service echter niet kunnen uitvoeren.

In het informatieaanbod van Klingspor kunnen JavaScript, Cookies of JAVA-applets worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke functies kan door de gebruiker in de instellingen van de browser worden uitgeschakeld.

In bepaalde omstandigheden zal Klingspor de door u verstrekte gegevens aanvullen met gegevens uit andere bronnen. Dergelijke aanvullende gegevens helpen Klingspor om het webaanbod en diensten te beoordelen en te verbeteren. Op deze manier kunnen we de voorkeur van de gebruiker bepalen en de Klingspor-website en diensten afstemmen op de vereisten van de gebruiker.

Anonieme gegevens (niet-identificeerbare gegevens) mogen zonder voorafgaande kennisgeving aan partners en sponsoren worden overgedragen.

U kunt op elk moment schriftelijk en in overeenstemming met het geldende recht opvragen of er persoonlijke gegevens over u persoon bij ons zijn opgeslagen en om welke gegevens het gaat. We zullen u deze informatie vervolgens mededelen.

3.    Locatie van gegevensverwerking

De webserver en webinhoud worden door Klingspor Management GmbH & Co KG in Duitsland verwerkt en beheerd.