Start / pl > Wyszukiwarka haseł > Aglomerat

Aglomerat

Pod pojęciem aglomerat (łac. agglomerare = skupiać, gromadzić) kryje się w branży materiałów ściernych połączenie ziaren ściernych o takiej samej wielkości, które przed rozsypaniem po podłożu są formowane w większy granulat w procesie technicznym (aglomeracja) za pomocą żywicy syntetycznej. Uzyskane nagromadzenia połączonych na stałe ziaren mają w przybliżeniu taką samą wielkość i są następnie nanoszone na podłoże materiału ściernego podobnie, jak tradycyjny materiał ścierny i mocowane za pomocą żywicy syntetycznej.

Pasy aglomeratowe umożliwiają użytkownikom uzyskanie kilkakrotnie większej trwałości w porównaniu z tradycyjnymi, jednowarstwowymi pasami ściernymi. Dlatego są one nazywane również pasami ściernymi o dużej trwałości. Poza tym szlifowana powierzchnia przez cały proces szlifowania jest stosunkowo jednolita pod względem chropowatości i wyglądu (zużyte, tępe ziarno wykrusza się, i używane jest nowe ziarno, znajdujące się obok lub głębiej). Z uwagi na nagromadzenia ziaren, powierzchnia materiału ściernego w przypadku pasa aglomeratowego wygląda na znacznie bardziej gruboziarnistą niż w przypadku tradycyjnego pasa ściernego. Ze względu na większe granulaty ziaren, pasy aglomeratowe mogą być jednak wykorzystywane tylko do szlifowania płaszczyznowego, a nie do zastosowań z dużym obciążeniem punktowym.

W dziedzinie pasów ściernych firma Klingspor oferuje różne typy pasów aglomeratowych z dodatkową nazwą „Kulex”, które różnią się twardością wiązania (miękkie – twarde), rodzajem ziarna (korund – węglik krzemu) i podłożem (sztywne – elastyczne) i są przeznaczone do określonych zastosowań. Typowymi obszarami stosowania są szlifowanie okrągłe bezkłowe i szlifowanie płaszczyznowe stalowych płaskowników, blach i zwojów.


Powrót do Szlifierstwo
Przeszukaj Szlifierstwo