Start / pl > Wyszukiwarka haseł > Prędkość skrawania

Prędkość skrawania

Prędkość skrawania jest to prędkość, z jaką ostrze narzędzia jest prowadzone w kierunku skrawania przez obrabiany materiał. Jest ona podawana z reguły w metrach na minutę (m/min). Wyjątkiem jest szlifowanie oraz kilka rodzajów obróbki drewna. Tam stosowana jest jednostka metr na sekundę (m/s). [Wikipedia]

Wzór na obliczanie prędkości skrawania w przypadku szlifowania brzmi:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = prędkość skrawania [m/s]
D = średnica narzędzia [mm]
n = prędkość obrotowa [1/min.]

Prędkość skrawana razem z prędkością posuwu ma decydujący wpływ na czas obróbki skrawaniem, a tym samym na wydajność/ilość produkcji w jednostce czasu i jakość uzyskanej powierzchni. Ponieważ jednak wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się również temperatura ostrza, zwiększenie prędkości skrawania oznacza jednocześnie również większe zużycie narzędzia, a tym samym zmniejszenie jego trwałości. Wybór optymalnej prędkości skrawania podczas szlifowania zależy przede wszystkim od obrabianego tworzywa/materiału.

Zwykle w połączeniu z wirującymi narzędziami szlifującymi, dla których z reguły maksymalna dopuszczalna prędkość skrawania = maksymalna prędkość robocza ze względów bezpieczeństwa jest ona określona w normach.


Powrót do Szlifierstwo
Przeszukaj Szlifierstwo