Иди на садржај. | Иди на управљање

Лични алати

Klingspor
Tehnologija brušenja
Klingspor Service Prodaja Obuke

HF 100 C Karbidna glodala

  • Proizvod
  • Prednosti
  • Primena/Bezbednost
×
  • Geradschleifer
  • Biegsame Welle

Karakteristike: Cilindrično glodalo sa oblim krajem - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WRC Prednosti: Za univerzalnu upotrebu pri obradi kontura i radijusa

Na uporedni spisak
Artikal se nalazi na uporednom spisku! Možete ga pronaći gore desno u glavnom meniju
List sa podacima
Prečnik u mm
Dužina u mm
Prečnik vratila u mm
Visina u mm
Ozubljenje
Dopušteni broj obrtaja u 1/min
Broj artikla
6 50 6 18 2 65000 295686
6 50 6 18 3 65000 295688
6 50 6 18 6 65000 295694
8 63 6 19 6 55000 295713
9.6 63 6 19 3 55000 295725
9.6 63 6 19 6 55000 295727
12.7 64 6 19 6 35000 295741
12.7 70 6 25 2 35000 295747
12.7 70 6 25 3 35000 295750
12.7 70 6 25 6 35000 295753
16 70 6 25 6 25000 295763
6 50 6 18 65000 334133
6 50 6 18 65000 334134
8 64 6 19 55000 334135
8 64 6 19 55000 334136
9.6 64 6 19 55000 334137
9.6 64 6 19 55000 334138
12.7 70 6 25 35000 334139
12.7 70 6 25 35000 334140
3 38 3 14 2 100000 295649
3 38 3 14 6 100000 295654
6.3 44 3 12.7 6 65000 295673