Иди на садржај. | Иди на управљање

Лични алати

Klingspor
Tehnologija brušenja
Klingspor Service Prodaja Obuke

HF 100 G Karbidna glodala

  • Proizvod
  • Prednosti
  • Primena/Bezbednost
×
  • Geradschleifer
  • Biegsame Welle

Karakteristike: Glodalo oštrog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SPG Prednosti: Idealan za obradu naglašenih ugaonih površina i uskih kontura - Za obradu ugaonih šavnih varova

Na uporedni spisak
Artikal se nalazi na uporednom spisku! Možete ga pronaći gore desno u glavnom meniju
List sa podacima
Prečnik u mm
Dužina u mm
Prečnik vratila u mm
Visina u mm
Ozubljenje
Dopušteni broj obrtaja u 1/min
Broj artikla
6 50 6 18 2 65000 296058
6 50 6 18 6 65000 296062
8 64 6 19 6 55000 296066
9.6 64 6 19 6 55000 296074
12.7 64 6 19 6 35000 296079
12.7 70 6 25 6 35000 296086
6 50 6 18 65000 334159
6 50 6 18 65000 334160
8 64 6 19 55000 334161
8 64 6 19 55000 334162
9.6 64 6 19 55000 334163
9.6 64 6 19 55000 334164
12.7 70 6 25 35000 334165
12.7 70 6 25 35000 334166
3 38 3 14 2 100000 296043
3 38 3 14 6 100000 296047
6.3 45 3 12.7 6 65000 296055