ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร > ความแรงของเครื่องมือขัดเจียร

ความแรงของเครื่องมือขัดเจียร

พลังในการขัดของเครื่องมือขัดเจียรอธิบายถึง สมรรถนะในการตัดที่เครื่องมือใช้ตัดย่อยหรือแยกวัสดุสำหรับการแปรรูป ตัวบ่งชี้พลังในการขัดของเครื่องมือขัดเจียรคือ การขจัดวัสดุออกต่อหน่วยเวลาหรือเวลาที่จำเป็นต่อการตัด

ความแรงอาจจะได้รับอิทธิพลจากคุณภาพและคุณสมบัติของเม็ดขัดเองรวมถึงจากการเชื่อมเข้าในวัสดุรองรับในการผลิตเครื่องมือขัดเจียร สำหรับแผ่นตัดคอนกรีต ความแรงของจานขัดได้รับอิทธิพลจากการแบ่งเซ็กเมนต์ของขอบตัด

เครื่องมือขัดที่มีปประสิทธิภาพช่วยให้สามารถดำเนินงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือนานเพียงใดแล้ว

นอกเหนือจากการจัดกลุ่มแล้ว เครื่องมือหมุนสำหรับการขัดเจียรและการตัดแยกถูกแบ่งเป็นระดับประสิทธิภาพของ Klingspor สามแบบ (Extra, Supra, Special) ในแง่ของสมรรถนะการทำงานและ อายุการใช้งานเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานในการเลือกเครื่องมือขัดเจียรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน หากผู้ใช้งานให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อพลังในการขัดที่สูง (กล่าวคือ ระยะเวลาการตัดหรือการขัดเจียรที่สั้น) และความก้าวหน้าในการทำงานและระยะเวลากระบวนการที่น้อย ก็สามารถเลือกเครื่องมือที่ผ่านการรับรองได้อย่างเหมาะสม


กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร
ค้นหาทั้งหมดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended