ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology

ไมโครคริสตัลไลน์

ไมโครคริสตัลไลน์ หมายถึง โครงสร้างพิเศษของเม็ดวัสดุขัดเจียร เม็ดขัดเซรามิกทุกเม็ดประกอบกันขึ้นจากอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ขนาดเล็กจำนวนมากในกระบวนการผลิต เนื่องจากขอบเขตที่ละเอียดระหว่างอนุภาคของอะลูมิเนียมออกไซด์แต่ละตัวยังคงอยู่ภายในเม็ดขัดเซรามิก เม็ดขัดจึงได้โครงสร้างไมโครคริสตัลไลน์

วัสดุขัดเจียรที่มีโครงสร้างไมโครคริสตัลไลน์ของเม็ดขัดจะแสดงคุณสมบัติการเหลาให้แหลมในตัวเมื่อนำมาใช้ กล่าวคือ ทันทีที่ปลายบนสุดของเม็ดขัดเริ่มทื่อในกระบวนการขัดเจียร ปลายดังกล่าวจะหักออกจากเม็ดขัดเนื่องจากแรงดันที่เริ่มมากขึ้น เนื่องจากการหักออกนี้จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับโครงสร้างไมโครคริสตัลไลน์ จึงทำให้เกิดปลายเม็ดขัดใหม่ที่มีเหลี่ยมคมอีกครั้งโดยที่ยังสามารถใช้ขัดต่อไปได้โดยไม่สูญเสียพลังในการขัด

เงื่อนไขขั้นต้นสำหรับลักษณะการสึกหรอที่เหมาะสมของวัสดุขัดเจียรที่มีเม็ดขัดเซรามิกคือ การขัดด้วยแรงกดที่สูงเพียงพอ
ขอบเขตหลักในการปฏิบัติงานสำหรับสายพานขัดที่มีเม็ดขัดเซรามิกแบบไมโครคริสตัลไลน์คือ วัสดุที่ตัดแยกด้วยเครื่องจักรได้ยาก อาทิ เหล็กกล้าผสมเหล็กสแตนเลส และโลหะผสมพิเศษ

Klingspor มีวัสดุขัดเจียรที่หลากหลายพร้อมเม็ดขัดเซรามิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งจะแบ่งออกตามความยืดหยุ่นและการทนต่อการฉีกขาดของแผ่นรองหลังโดยขึ้นอยู่กับขอบเขตการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Klingspor ยังครอบคลุมวัสดุขัดเจียรเซรามิกแบบไมโครคริสตัลไลน์ที่มีสารเชื่อมประสานอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องทำการขัดแบบเย็น


กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร
ค้นหาทั้งหมดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended