ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร > oSa (องค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร)

oSa (องค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร)

การเจียระไนและการตัดต้องใช้ความเร็วเครื่องมือหมุนจำนวนมากในการใช้งานหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทนต่อแรงกดดันทางกลและทนความร้อนสูง

แต่ยังไม่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ทั่วโลกสำหรับวัสดุขัดเจียร ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีสำนึกความรับผิดชอบจากหลายประเทศในยุโรปจึงได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร (oSa) ขึ้นในปี 2000 และต่อต้านผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำอย่างชัดเจน

ผู้ใช้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหล่านี้ได้จากเครื่องหมายการค้า oSa ซึ่งสำหรับสำหรับผู้ผลิตและตัวแทนหน่ายแล้วหมายถึงการลดความเสี่ยงในความรับผิดชอบ สร้างความได้เปรียบในตลาดและได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์
ในส่วนของระบบการจัดการคุณภาพภายใบริษัท ผู้ผลิตจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและและจัดจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้น

องค์กรเพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือขัดเจียรยืนยันความรับผิดชอบโดยการมอบเครื่องหมายการค้า oSa ที่ให้การคุ้มครองแก่บริษัทสมาชิกทั่วโลก เครื่องหมาย oSa ไม่ได้บ่งบอกถึงความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของความปลอดภัยของเครื่องมือขัดเจียรแทนตัวบริษัทหรือองค์กรใดๆ ภายในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย


กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร
ค้นหาทั้งหมดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended