ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology

การขัดแบบใช้น้ำ

การขัดแบบเปียก หมายถึง กระบวนการที่มีการนำน้ำ น้ำยาอีมัลชั่นหรือน้ำมันมาช่วยด้วย

ภารกิจหลักของการขัดแบบเปียก ได้แก่

  • การลดความร้อนและการหล่อลื่นพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการ

  • การทำความสะอาด (การกำจัดเศษตัดจากการขัด)

  • การป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นงาน

  • การเพิ่มความเร็วของกระบวนการกัดขึ้นรูป

  • การปรับสภาพคุณภาพการตกแต่งพื้นผิว

  • การรักษาเครื่องมือขัดเจียรหรือการยืดอายุการใช้งาน

ผู้ใช้งานทั่วไปยังคงมองหาวิธีการที่จะเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้น การขัดแบบเปียกจะช่วยให้การป้อนชิ้นงานใช้เวลาสั้นลงได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการขัดแบบแห้ง

Klingspor มีเครื่องมือขัดเจียรกันน้ำที่เหมาะสำหรับขอบเขตการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการขัดแบบเปียกด้วย


กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร
ค้นหาทั้งหมดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended

Klingspor
การบริการ

สายด่วนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์


Fon +49 2773 922-456

Navigation Extended