ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
ความกว้าง เป็น มม.
จบ
ความยาว เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
จบ
รูเจาะ เป็น มม.
จบ
ตัวรองรับ
จบ
รูปแบบ
จบ
ลายฉลุเจาะ
จบ
รอยหยัก
จบ
จาน
จบ
ระดับความละเอียด
จบ


คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

A 16 R Supra
A 16 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex®
A 24 Extra
A 24 Extra ใบตัด Kronenflex®
A 24 Extra
A 24 Extra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 Extra
A 24 Extra ใบเจียร Kronenflex®
A 24 Extra T
A 24 Extra T ใบเจียร Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra ใบตัด Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra ใบเจียร Kronenflex®
A 24 R Special
A 24 R Special ใบตัด Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra ใบตัด Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra ใบเจียร Kronenflex®
A 24 R/01 Special
A 24 R/01 Special ใบเจียร Kronenflex®
A 24 R/36 Special
A 24 R/36 Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 R/36 Special
A 24 R/36 Special ใบเจียร Kronenflex®
A 24 TX Special
A 24 TX Special ใบเจียร Kronenflex®
A 24 TZ Special
A 24 TZ Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 30 N Special
A 30 N Special ใบตัด Kronenflex®
A 30 R Supra
A 30 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex®
A 36 R Supra
A 36 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 36 TZ Special
A 36 TZ Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 46 N Supra
A 46 N Supra ใบเจียร Kronenflex®
A 46 N Supra
A 46 N Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 46 TZ Special
A 46 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 46 VZ Special
A 46 VZ Special ใบตัด Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 N Supra
A 60 N Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special D.I.Y. ห่อ
A 60 TZ Special D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
A 330 Extra
A 330 Extra ใบตัด Kronenflex®
A 346 Extra
A 346 Extra ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 546 AC ACCU
A 546 AC ACCU ใบเจียร Kronenflex®
A 560 AC ACCU
A 560 AC ACCU ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 624 T Supra
A 624 T Supra ใบเจียร Kronenflex®
A 630 N Supra
A 630 N Supra ใบตัด Kronenflex®
A 646 R Supra
A 646 R Supra ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra ใบตัดขนาดเล็ก Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 946 TZ Special
A 946 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 960 TZ Special
A 960 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 980 TZ Special
A 980 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
ABH 80
ABH 80 อุปกรณ์เสริม
ADS 200
ADS 200 อุปกรณ์เสริม
AN 400
AN 400 จานขัด
AN 400
AN 400 ตะแกรงป้องกันสำหรับเครื่องเจียร
C 16 R Supra
C 16 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra ใบตัด Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
C 24 R Supra
C 24 R Supra ใบเจียร Kronenflex®
C 24 R Supra
C 24 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
C 24 RA Special
C 24 RA Special ใบตัด Kronenflex®
C 30 R Supra
C 30 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex®
CS 308 Y
CS 308 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 308 Y
CS 308 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X ปลอกหุ้มขัด
CS 310 X
CS 310 X ปลอกหุ้มขัด
CS 310 XF
CS 310 XF สายพานตะไบ
CS 310 XF D.I.Y. ห่อ
CS 310 XF D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 320 Y
CS 320 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 320 Y
CS 320 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 321 X
CS 321 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 321 X
CS 321 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 322 X
CS 322 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 325 Y
CS 325 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 326 Y
CS 326 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 326 Y
CS 326 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 JF
CS 329 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 Y
CS 329 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 Y
CS 329 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 330 X
CS 330 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 330 X
CS 330 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 JF
CS 333 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 X
CS 333 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 XF
CS 333 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 336 Y
CS 336 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 341 X
CS 341 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 341 X
CS 341 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 395 X
CS 395 X อุปกรณ์เสริม
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
CS 409 Y
CS 409 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 410 X
CS 410 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 411 X
CS 411 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 411 XK
CS 411 XK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังผ้า ยึดแน่นเอง
CS 411 Y
CS 411 Y สายพานตะไบ
CS 411 Y
CS 411 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 412 Y
CS 412 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 412 Y
CS 412 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 416 Y
CS 416 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 420 Y
CS 420 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 451 X
CS 451 X ปลอกหุ้มขัด
CS 538 Z ACT
CS 538 Z ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 561
CS 561 จานทรายไฟเบอร์
CS 561 D.I.Y. ห่อ
CS 561 D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
CS 565
CS 565 จานทรายไฟเบอร์
CS 570
CS 570 จานทรายไฟเบอร์
CS 631 XF
CS 631 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 710 XF
CS 710 XF สายพานตะไบ
CS 710 XF
CS 710 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 811 Y ACT
CS 811 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 910 Y ACT
CS 910 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานตะไบ
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 931 JF
CS 931 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
DB 600 F Supra
DB 600 F Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DD 600 U Supra
DD 600 U Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DE 600 B Supra
DE 600 B Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DK 600 F Supra
DK 600 F Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DK 612 B Supra
DK 612 B Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DK 654 B Supra
DK 654 B Supra เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DN 600 U Supra
DN 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DO 900 B Special
DO 900 B Special เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DR 912 B Special
DR 912 B Special เครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
DS 300 B Extra
DS 300 B Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 A Supra
DS 600 A Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 B Supra
DS 600 B Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 GC Supra
DS 600 GC Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 GF Supra
DS 600 GF Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 GM Supra
DS 600 GM Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DS 600 S Supra
DS 600 S Supra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 UT Extra
DT 300 UT Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 350 A Extra
DT 350 A Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 AB Extra
DT 350 AB Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 500 AC ACCU
DT 500 AC ACCU ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 AS Supra
DT 600 AS Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 G Supra
DT 600 G Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 GU Supra
DT 600 GU Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 602 A Supra
DT 602 A Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 602 B Supra
DT 602 B Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 A Supra
DT 612 A Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 AB Supra
DT 612 AB Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 B Special
DT 900 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 B Special
DT 900 B Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FP Special
DT 900 FP Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FT Special
DT 900 FT Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 G Special
DT 900 G Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 K Special
DT 900 K Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 K Special
DT 900 K Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 R Special
DT 900 R Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 U Special
DT 900 U Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 U Special
DT 900 U Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 UD Special
DT 900 UD Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 US Special
DT 900 US Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 UT Special
DT 900 UT Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 902 A Special
DT 902 A Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 902 B Special
DT 902 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 A Special
DT 910 A Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 B Special
DT 910 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 BF Special
DT 910 BF Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DZ 100 RR
DZ 100 RR อุปกรณ์เสริม
DZ 114
DZ 114 อุปกรณ์เสริม
ชุด HF 100
ชุด HF 100 ดอกเจียรคาร์ไบด์
ชุด HF 100
ชุด HF 100 ดอกเจียรคาร์ไบด์
ชุดอุปกรณ์ DB 600 F
ชุดอุปกรณ์ DB 600 F ชุดเครื่องมือ
ชุดอุปกรณ์ DK 600 F
ชุดอุปกรณ์ DK 600 F ชุดเครื่องมือ
ชุดอุปกรณ์ SFK 655
ชุดอุปกรณ์ SFK 655 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
FD 500
FD 500 จานขัด
FL 76
FL 76 อุปกรณ์เสริม
FP 73 W
FP 73 W Belts with film backing
FP 73 WK
FP 73 WK Discs with film backing, self-fastening
FP 73 WK
FP 73 WK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังฟิล์ม ยึดแน่นเอง
FS 555
FS 555 อุปกรณ์เสริม
FS 764 ACT
FS 764 ACT จานทรายไฟเบอร์
FS 964 ACT
FS 964 ACT จานทรายไฟเบอร์
FS 966 ACT
FS 966 ACT จานทรายไฟเบอร์
FSR 618
FSR 618 ล้อทรายกลม
GK 555
GK 555 อุปกรณ์เสริม
GK 555 A
GK 555 A อุปกรณ์เสริม
GX 533 JF
GX 533 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
GX 712 JF
GX 712 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
GX 931 JF
GX 931 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
HF 100 A
HF 100 A ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 B
HF 100 B ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 C
HF 100 C ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 D
HF 100 D ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 E
HF 100 E ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 F
HF 100 F ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 G
HF 100 G ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 H
HF 100 H ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 Inox
HF 100 Inox ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 J
HF 100 J ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 K
HF 100 K ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 L
HF 100 L ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 M
HF 100 M ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 N
HF 100 N ดอกเจียรคาร์ไบด์
HF 100 Steel
HF 100 Steel ดอกเจียรคาร์ไบด์
HK 100
HK 100 อุปกรณ์เสริม
HST 359
HST 359 อุปกรณ์เสริม
HST 555
HST 555 อุปกรณ์เสริม
HST 555 A
HST 555 A อุปกรณ์เสริม
K 960 TX Special
K 960 TX Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
KL 361 JF
KL 361 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 361 JF
KL 361 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 361 JF
KL 361 JF แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองผ้า
KL 371 X
KL 371 X แผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 371 X D.I.Y. Packs
KL 371 X D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
KL 385 JF
KL 385 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 385 JF
KL 385 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 385 JF
KL 385 JF แผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KM 613
KM 613 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก
KM 615
KM 615 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก
KMT 614
KMT 614 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก
LS 309 J
LS 309 J สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF
LS 309 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF
LS 309 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF ที่มีรอยกรีด
LS 309 JF ที่มีรอยกรีด ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 X
LS 309 X ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 X
LS 309 X สายพานตะไบ
LS 309 X
LS 309 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 XH
LS 309 XH สายพานสั้นสำหรับเครื่องเจียรสายพานแบบเคลื่อนที่
LS 309 XH D.I.Y. ห่อ
LS 309 XH D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
LS 312 JF
LS 312 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 313 JF
LS 313 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 314 JF
LS 314 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 318 JF ACT
LS 318 JF ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
MFW 600
MFW 600 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง
MM 630
MM 630 ล้อทรายกลม
MM 650
MM 650 ล้อทรายกลม
NBF 800
NBF 800 สายพานตะไบ
NBS 800
NBS 800 สายพานใยสังเคราะห์
NCD 200
NCD 200 ล้อทำความสะอาด
NCS 600
NCS 600 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก
NCW 600
NCW 600 ล้อทรายสำหรับตกแต่งผิว
NCW 600 S
NCW 600 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน
NDS 400 K
NDS 400 K แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์
NDS 555
NDS 555 อุปกรณ์เสริม
NDS 800
NDS 800 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์
NFS 600
NFS 600 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก
NFW 600
NFW 600 ล้อทรายสำหรับตกแต่งผิว
NFW 600 S
NFW 600 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน
NPA 400
NPA 400 แผ่นขัดใยสังเคราะห์
NPA 500
NPA 500 แผ่นขัดใยสังเคราะห์
NRO 400
NRO 400 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน
NRO 500
NRO 500 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน
NUD 500
NUD 500 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง
PL 31 B
PL 31 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PL 31 B
PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ชุด
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ชุด ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PL 31 B D.I.Y. ห่อ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PL 31 B D.I.Y. ห่อ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PL 31 B D.I.Y. ห่อ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 8 A
PS 8 A แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 8 C
PS 8 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 A
PS 11 A แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 A D.I.Y. ห่อ
PS 11 A D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 11 C
PS 11 C จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 C
PS 11 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 C D.I.Y. ห่อ
PS 11 C D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 19 EK
PS 19 EK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 19 EK
PS 19 EK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 20 F
PS 20 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 20 F
PS 20 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 21 F
PS 21 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 21 F
PS 21 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 21 FK
PS 21 FK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 K
PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K
PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K
PS 22 K แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K D.I.Y. ชุดอุปกรณ์ที่เป็นห่อ
PS 22 K D.I.Y. ชุดอุปกรณ์ที่เป็นห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. ห่อ
PS 22 K D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. ห่อ
PS 22 K D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. ห่อ
PS 22 K D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 N
PS 22 N ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 27 DW
PS 27 DW สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 27 DW
PS 27 DW สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 28 F
PS 28 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 28 F
PS 28 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 30 D
PS 30 D ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 30 D
PS 30 D แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 B
PS 33 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 B
PS 33 B แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 BK
PS 33 BK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 BK
PS 33 BK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 C
PS 33 C ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 C
PS 33 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 38 G ACT
PS 38 G ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 61 F
PS 61 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 61 F
PS 61 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 61 FK
PS 61 FK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 73 BW
PS 73 BW แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 BWF
PS 73 BWF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 BWK
PS 73 BWK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 73 CWF
PS 73 CWF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 CWK
PS 73 CWK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 729 F
PS 729 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 729 F
PS 729 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PW 2000
PW 2000 ล้อทรายกำลังสูง
QCA 555
QCA 555 อุปกรณ์เสริม
QMC 400
QMC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QMC 409
QMC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QMC 411
QMC 411 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QMC 412
QMC 412 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QMC 555
QMC 555 แผ่นรองหลัง
QMC 800
QMC 800 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QMC 910
QMC 910 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 400
QRC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 409
QRC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 411
QRC 411 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 412
QRC 412 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 555
QRC 555 แผ่นรองหลัง
QRC 800
QRC 800 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
QRC 910
QRC 910 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
RFM 652
RFM 652 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
RFR 654
RFR 654 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
RFS 651
RFS 651 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
ROLL-BOX
ROLL-BOX อุปกรณ์เสริม
SD 660
SD 660 อุปกรณ์เสริม
SD 2000
SD 2000 อุปกรณ์เสริม
SFK 655
SFK 655 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
SFM 656
SFM 656 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น
SK 500
SK 500 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SK 700 A
SK 700 A บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SM 611
SM 611 ล้อทรายกลม
SM 611 H
SM 611 H ล้อทรายกลม
SM 611 S
SM 611 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน
SM 611 W
SM 611 W ล้อทรายกลม
SMD 612
SMD 612 อุปกรณ์เสริม
SMT 314 Extra
SMT 314 Extra จานทรายซ้อน
SMT 324 Extra
SMT 324 Extra จานทรายซ้อน
SMT 325 Extra
SMT 325 Extra จานทรายซ้อน
SMT 524 AC ACCU
SMT 524 AC ACCU จานทรายซ้อน
SMT 624 Supra
SMT 624 Supra จานทรายซ้อน
SMT 626 Supra
SMT 626 Supra จานทรายซ้อน
SMT 628 Supra
SMT 628 Supra จานทรายซ้อน
SMT 636 Supra
SMT 636 Supra จานทรายซ้อน
SMT 644 Supra
SMT 644 Supra จานทรายซ้อน
SMT 645 Supra
SMT 645 Supra จานทรายซ้อน
SMT 688 Special
SMT 688 Special จานทรายซ้อน
SMT 800 Special
SMT 800 Special จานทรายซ้อน
SMT 850 plus Special
SMT 850 plus Special จานทรายซ้อน
SMT 924 Special
SMT 924 Special จานทรายซ้อน
SMT 925 Special
SMT 925 Special จานทรายซ้อน
SMT 926 Special
SMT 926 Special จานทรายซ้อน
SMT 996 Special
SMT 996 Special จานทรายซ้อน
ST 358
ST 358 อุปกรณ์เสริม
ST 358 A
ST 358 A อุปกรณ์เสริม
SV 484
SV 484 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์
SW 501
SW 501 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 502
SW 502 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 510
SW 510 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 512
SW 512 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
T 24 AX Special
T 24 AX Special ใบตัด Kronenflex®
WSM 617
WSM 617 ล้อทรายกลม
Z 960 TX Special
Z 960 TX Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®

Navigation Extended