ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > ประเภทผลิตภัณฑ์ > กระดาษทรายแผ่น

กระดาษทรายแผ่น

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
ความกว้าง เป็น มม.
จบ
ความยาว เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
จบ
ตัวรองรับ
จบ
ลายฉลุเจาะ
จบ
ระดับความละเอียด
จบ

การผลิตแบบสำเร็จรูป: กระดาษทรายชนิดแผ่น

คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

AN 400
AN 400 ตะแกรงป้องกันสำหรับเครื่องเจียร
AN 400
AN 400 จานขัด
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
CS 411 XK
CS 411 XK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังผ้า ยึดแน่นเอง
FP 73 WK
FP 73 WK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังฟิล์ม ยึดแน่นเอง
FP 73 WK
FP 73 WK Discs with film backing, self-fastening
HK 100
HK 100 อุปกรณ์เสริม
HST 359
HST 359 อุปกรณ์เสริม
HST 555
HST 555 อุปกรณ์เสริม
HST 555 A
HST 555 A อุปกรณ์เสริม
KL 361 JF
KL 361 JF แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองผ้า
KL 371 X
KL 371 X แผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 371 X D.I.Y. Packs
KL 371 X D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
KL 385 JF
KL 385 JF แผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า
NDS 555
NDS 555 อุปกรณ์เสริม
NDS 800
NDS 800 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์
NPA 400
NPA 400 แผ่นขัดใยสังเคราะห์
NPA 400 Set
NPA 400 Set แผ่นขัดใยสังเคราะห์
NPA 500
NPA 500 แผ่นขัดใยสังเคราะห์
PL 31 B
PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PL 31 B D.I.Y. Packs
PL 31 B D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PL 31 B D.I.Y. Packs
PL 31 B D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PL 31 B D.I.Y. Packs Set
PL 31 B D.I.Y. Packs Set ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 8 A
PS 8 A แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 8 C
PS 8 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 A
PS 11 A แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 A D.I.Y. Packs
PS 11 A D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 11 C
PS 11 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 C
PS 11 C จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 11 C D.I.Y. Packs
PS 11 C D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 19 EK
PS 19 EK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 19 EK
PS 19 EK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 21 FK
PS 21 FK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 K
PS 22 K แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K
PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K
PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 22 K D.I.Y. Packs
PS 22 K D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. Packs
PS 22 K D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. Packs
PS 22 K D.I.Y. Packs ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 K D.I.Y. Packs Set
PS 22 K D.I.Y. Packs Set ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 30 D
PS 30 D แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 B
PS 33 B แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 BK
PS 33 BK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 BK
PS 33 BK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 C
PS 33 C แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 CK
PS 33 CK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 33 CK
PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 61 FK
PS 61 FK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 73 BW
PS 73 BW แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 BWK
PS 73 BWK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
PS 73 CWK
PS 73 CWK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง
SK 500
SK 500 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SK 700 A
SK 700 A บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SV 484
SV 484 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์
SW 501
SW 501 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 502
SW 502 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 510
SW 510 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด
SW 512
SW 512 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด

Navigation Extended