ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > ประเภทผลิตภัณฑ์ > ผ้าทรายสายพาน

ผ้าทรายสายพาน

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
ความกว้าง เป็น มม.
จบ
ความยาว เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
จบ
ระดับความละเอียด
จบ

การผลิตแบบสำเร็จรูป: ผ้าทรายสายพาน

คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

CS 308 Y
CS 308 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 308 Y
CS 308 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 310 X
CS 310 X ปลอกหุ้มขัด
CS 310 X
CS 310 X ปลอกหุ้มขัด
CS 310 XF
CS 310 XF สายพานตะไบ
CS 310 XF D.I.Y. ห่อ
CS 310 XF D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 320 Y
CS 320 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 320 Y
CS 320 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 321 X
CS 321 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 321 X
CS 321 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 322 X
CS 322 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 325 Y
CS 325 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 326 Y
CS 326 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 326 Y
CS 326 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 JF
CS 329 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 Y
CS 329 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 329 Y
CS 329 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 330 X
CS 330 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 330 X
CS 330 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 JF
CS 333 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 X
CS 333 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 333 XF
CS 333 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 336 Y
CS 336 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 341 X
CS 341 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 341 X
CS 341 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 409 Y
CS 409 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 410 X
CS 410 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 411 X
CS 411 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 411 Y
CS 411 Y สายพานตะไบ
CS 411 Y
CS 411 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 412 Y
CS 412 Y สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 412 Y
CS 412 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 416 Y
CS 416 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 420 Y
CS 420 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 451 X
CS 451 X ปลอกหุ้มขัด
CS 538 Z ACT
CS 538 Z ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 631 XF
CS 631 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 710 XF
CS 710 XF สายพานตะไบ
CS 710 XF
CS 710 XF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 811 Y ACT
CS 811 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 910 Y ACT
CS 910 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานตะไบ
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
CS 931 JF
CS 931 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
FP 73 W
FP 73 W Belts with film backing
GK 555
GK 555 อุปกรณ์เสริม
GK 555 A
GK 555 A อุปกรณ์เสริม
GX 533 JF
GX 533 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
GX 712 JF
GX 712 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
GX 931 JF
GX 931 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 J
LS 309 J สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF
LS 309 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 X
LS 309 X สายพานตะไบ
LS 309 X
LS 309 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 XH
LS 309 XH สายพานสั้นสำหรับเครื่องเจียรสายพานแบบเคลื่อนที่
LS 309 XH D.I.Y. ห่อ
LS 309 XH D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
LS 312 JF
LS 312 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 313 JF
LS 313 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 314 JF
LS 314 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 318 JF ACT
LS 318 JF ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า
NBF 800
NBF 800 สายพานตะไบ
NBS 800
NBS 800 สายพานใยสังเคราะห์
PS 20 F
PS 20 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 20 F
PS 20 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 21 F
PS 21 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 21 F
PS 21 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 27 DW
PS 27 DW สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 27 DW
PS 27 DW สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 28 F
PS 28 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 28 F
PS 28 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 38 G ACT
PS 38 G ACT สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 61 F
PS 61 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 61 F
PS 61 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 729 F
PS 729 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 729 F
PS 729 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ

Navigation Extended