ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology

ใบตัดเพชร

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
จบ
รูเจาะ เป็น มม.
จบ

การผลิตแบบสำเร็จรูป: ใบตัดเพชร

คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

DN 600 U Supra
DN 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 300 UT Extra
DT 300 UT Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 350 A Extra
DT 350 A Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 AB Extra
DT 350 AB Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 500 AC ACCU
DT 500 AC ACCU ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 AS Supra
DT 600 AS Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 G Supra
DT 600 G Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 GU Supra
DT 600 GU Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 602 A Supra
DT 602 A Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 602 B Supra
DT 602 B Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 A Supra
DT 612 A Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 AB Supra
DT 612 AB Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 B Special
DT 900 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 B Special
DT 900 B Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FP Special
DT 900 FP Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 FT Special
DT 900 FT Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 G Special
DT 900 G Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 K Special
DT 900 K Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 K Special
DT 900 K Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 R Special
DT 900 R Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 U Special
DT 900 U Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 U Special
DT 900 U Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 UD Special
DT 900 UD Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 900 US Special
DT 900 US Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 900 UT Special
DT 900 UT Special ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม
DT 902 A Special
DT 902 A Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 902 B Special
DT 902 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 A Special
DT 910 A Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 B Special
DT 910 B Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่
DT 910 BF Special
DT 910 BF Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่

Navigation Extended