ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology

ใบตัด Kronenflex®

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
ความกว้าง เป็น มม.
จบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
จบ
รูเจาะ เป็น มม.
จบ
รูปแบบ
จบ

การผลิตแบบสำเร็จรูป: ใบตัด Kronenflex

คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

A 24 Extra
A 24 Extra ใบตัด Kronenflex®
A 24 Extra
A 24 Extra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra ใบตัด Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 R Special
A 24 R Special ใบตัด Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra ใบตัด Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 R/36 Special
A 24 R/36 Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 24 TZ Special
A 24 TZ Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 30 N Special
A 30 N Special ใบตัด Kronenflex®
A 36 R Supra
A 36 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 36 TZ Special
A 36 TZ Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 46 N Supra
A 46 N Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
A 46 TZ Special
A 46 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 N Supra
A 60 N Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 60 TZ Special D.I.Y. ห่อ
A 60 TZ Special D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
A 330 Extra
A 330 Extra ใบตัด Kronenflex®
A 346 Extra
A 346 Extra ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 560 AC ACCU
A 560 AC ACCU ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 630 N Supra
A 630 N Supra ใบตัด Kronenflex®
A 646 R Supra
A 646 R Supra ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra ใบตัดขนาดเล็ก Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 946 TZ Special
A 946 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex®
A 960 TZ Special
A 960 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
A 980 TZ Special
A 980 TZ Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra ใบตัด Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
C 24 R Supra
C 24 R Supra ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex®
C 24 RA Special
C 24 RA Special ใบตัด Kronenflex®
FL 76
FL 76 อุปกรณ์เสริม
K 960 TX Special
K 960 TX Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®
T 24 AX Special
T 24 AX Special ใบตัด Kronenflex®
Z 960 TX Special
Z 960 TX Special ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex®

Navigation Extended