ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology

ผ้าทรายม้วน

ตัวกรองรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน
จบ
วัสดุ
ไม้
พลาสติก
การแปรรูปหนัง
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
โลหะ
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
จบ
เครื่องจักร
การขัดด้วยมือ
เครื่องจักรพกพา
เครื่องจักรติดตั้งประจำที่
จบ
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จบ
ความกว้าง เป็น มม.
จบ
ความยาว เป็น มม.
จบ
ระดับความละเอียด
จบ

การผลิตแบบสำเร็จรูป: ผ้าทรายม้วน

คัดแยกตาม
ชื่อ
ความแรง การผลิตแบบสำเร็จรูป ค่าความแข็ง ชื่อ อายุการใช้งาน

CS 395 X
CS 395 X อุปกรณ์เสริม
CS 396 Y
CS 396 Y อุปกรณ์เสริม
KL 361 JF
KL 361 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 361 JF
KL 361 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 385 JF
KL 385 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
KL 385 JF
KL 385 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF
LS 309 JF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 JF ที่มีรอยกรีด
LS 309 JF ที่มีรอยกรีด ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
LS 309 X
LS 309 X ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า
NRO 400
NRO 400 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน
NRO 500
NRO 500 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน
PL 31 B
PL 31 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ
PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 22 N
PS 22 N ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 30 D
PS 30 D ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 B
PS 33 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 33 C
PS 33 C ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 BWF
PS 73 BWF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
PS 73 CWF
PS 73 CWF ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ
ROLL-BOX
ROLL-BOX อุปกรณ์เสริม

Navigation Extended