ข้ามไปที่เนื้อหา | ข้ามไปที่เนวิเกชั่น

Personal tools

[ en | th ]
Klingspor
Abrasive Technology
หน้าแรก / th > การบริการ > ความรู้และความสามารถเพื่อความสำเร็จของคุณ

ความรู้และความสามารถเพื่อความสำเร็จของคุณ

เราถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานวัสดุขัดเจียรอย่างเหมาะสมให้ลูกค้า ผู้ใช้งานและพนักงานจากประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์การฝึกอบรมของเรา ช่างเทคนิคชำนาญงานที่มีประสบการณ์จะถ่ายทอดแนวทางในการแก้ไขสำหรับการนำเสนอปัญหาเป็นรูปธรรมและความช่วยเหลือในการตอบข้อโต้แย้งสำหรับการขาย การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการจัดการกับวัสดุที่แตกต่างกันโดยการปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรที่ยึดติดกับที่และเครื่องจักรมือถือ

Klingspor
การบริการ

การติดต่อและการนัดหมายเวลา

คุณ (ผู้หญิง) Oerter
+49 2773 922-152


คุณ (ผู้หญิง) Pulverich
+49 2773 922-151

Navigation Extended

Klingspor
การบริการ

การติดต่อและการนัดหมายเวลา

คุณ (ผู้หญิง) Oerter
+49 2773 922-152


คุณ (ผู้หญิง) Pulverich
+49 2773 922-151

Navigation Extended