Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Dịch vụ > Kiến thức và kỹ năng cho sự thành công của bạn

Kiến thức và kỹ năng cho sự thành công của bạn

Trong trung tâm đào tạo, chúng tôi cung cấp kiến thức lý thuyết và các kỹ năng thực hành cho khách hàng, người sử dụng và nhân viên từ một nguồn duy nhất để sử dụng tối ưu các vật liệu mài. Những chuyên gia có kinh nghiệm sẽ cung cấp giải pháp các vấn đề và hỗ trợ tranh luận cụ thể về bán hàng. Các khóa đào tạo thực tế bao gồm một loạt các tài liệu khác nhau, được thực hiện trên máy cố định và cầm tay.

Klingspor
Dịch vụ

Liên hệ và đặt lịch hẹn

Bà Oerter
+49 2773 922-152


Bà Pulverich 
+49 2773 922-151

Navigation Extended
được ắp xếp dưới:

Klingspor
Dịch vụ

Liên hệ và đặt lịch hẹn

Bà Oerter
+49 2773 922-152


Bà Pulverich 
+49 2773 922-151

Navigation Extended