Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Mặt hàng > Tấm mài

Tấm mài

Bộ lọc chi tiết

Bước làm việc
Về việc đóng
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Da
Màu, sơn phủ, bay trét
Kim loại
Vật liệu khoáng
Về việc đóng
Máy
Mài bằng tay
Máy cầm tay
Máy cố định
Về việc đóng
Sản xuất
Về việc đóng
Chiều rộng theo mm
Về việc đóng
Chiều dài theo mm
Về việc đóng
Đường kính theo mm
Về việc đóng
Nạp
Về việc đóng
Dạng dập
Về việc đóng
Độ mịn
Về việc đóng

Sản xuất: Tấm mài

Phân loại theo
Tên
Tính ăn mòn Sản xuất Độ cứng Tên Tuổi thọ

AN 400
AN 400 Lưới mài
AN 400
AN 400 Đĩa
CS 396 Y
CS 396 Y Phụ kiện
CS 396 Y
CS 396 Y Phụ kiện
CS 411 XK
CS 411 XK Đĩa có lớp lót sợi, tự gắn chặt
FD 500
FD 500 Đĩa
FP 73 WK
FP 73 WK Dải có lớp lót màng, tự gắn chặt
FP 73 WK
FP 73 WK Đĩa có lớp lót màng, tự gắn chặt
HK 100
HK 100 Phụ kiện
HST 359
HST 359 Phụ kiện
HST 555
HST 555 Phụ kiện
HST 555 A
HST 555 A Phụ kiện
KL 361 JF
KL 361 JF Dải có lớp lót sợi
KL 371 X
KL 371 X Tấm có lớp lót sợi
KL 371 X Đóng gói sẵn
KL 371 X Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
KL 385 JF
KL 385 JF Tấm có lớp lót sợi
NDS 400 K
NDS 400 K Đĩa dạ nỉ
NDS 555
NDS 555 Phụ kiện
NDS 800
NDS 800 Đĩa dạ nỉ
NPA 400
NPA 400 Dạ nỉ mài
NPA 500
NPA 500 Dạ nỉ mài
PL 31 B
PL 31 B Dải có lớp lót giấy
PL 31 B Đóng gói sẵn
PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PL 31 B Đóng gói sẵn
PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PL 31 B Đóng gói sẵn
PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 8 A
PS 8 A Tấm có lớp lót giấy
PS 8 C
PS 8 C Tấm có lớp lót giấy
PS 11 A
PS 11 A Tấm có lớp lót giấy
PS 11 A Đóng gói sẵn
PS 11 A Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 11 C
PS 11 C Tấm có lớp lót giấy
PS 11 C
PS 11 C Đĩa có lớp lót giấy
PS 11 C Đóng gói sẵn
PS 11 C Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 19 EK
PS 19 EK Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 19 EK
PS 19 EK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 21 FK
PS 21 FK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 22 Đóng gói sẵn
PS 22 Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT Dải có lớp lót giấy
PS 22 K
PS 22 K Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 22 K
PS 22 K Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 22 K
PS 22 K Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 22 K Đóng gói sẵn
PS 22 K Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 22 K Đóng gói sẵn
PS 22 K Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 22 K Đóng gói sẵn
PS 22 K Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
PS 30 D
PS 30 D Dải có lớp lót giấy
PS 33 B
PS 33 B Tấm có lớp lót giấy
PS 33 BK
PS 33 BK Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 33 BK
PS 33 BK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 33 C
PS 33 C Tấm có lớp lót giấy
PS 33 CK
PS 33 CK Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 33 CK
PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 33 CK
PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 33 CK
PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 61 FK
PS 61 FK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 73 BW
PS 73 BW Tấm có lớp lót giấy
PS 73 BWK
PS 73 BWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
PS 73 CWK
PS 73 CWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt
SK 500
SK 500 Khối mài, bọt biển mài mòn
SK 700 A
SK 700 A Khối mài, bọt biển mài mòn
SV 484
SV 484 Đĩa dạ nỉ
SW 501
SW 501 Khối mài, bọt biển mài mòn
SW 502
SW 502 Khối mài, bọt biển mài mòn
SW 510
SW 510 Khối mài, bọt biển mài mòn
SW 512
SW 512 Khối mài, bọt biển mài mòn

Navigation Extended