Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Mặt hàng > Băng mài

Băng mài

Bộ lọc chi tiết

Bước làm việc
Về việc đóng
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Da
Màu, sơn phủ, bay trét
Kim loại
Vật liệu khoáng
Về việc đóng
Máy
Mài bằng tay
Máy cầm tay
Máy cố định
Về việc đóng
Sản xuất
Về việc đóng
Chiều rộng theo mm
Về việc đóng
Chiều dài theo mm
Về việc đóng
Đường kính theo mm
Về việc đóng
Đường kính trục theo mm
Về việc đóng
Độ mịn
Về việc đóng

Sản xuất: Các băng

Phân loại theo
Tên
Tính ăn mòn Sản xuất Độ cứng Tên Tuổi thọ

CS 308 Y
CS 308 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 308 Y
CS 308 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 310 X
CS 310 X Ống lót mài
CS 310 X
CS 310 X Ống lót mài
CS 310 X
CS 310 X Đai rộng có lớp lót sợi
CS 310 X
CS 310 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 310 XF
CS 310 XF Băng giũa
CS 310 XF Đóng gói sẵn
CS 310 XF Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT Đai rộng có lớp lót sợi
CS 311 Y ACT
CS 311 Y ACT Băng mài có lớp lót sợi
CS 320 Y
CS 320 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 320 Y
CS 320 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 321 X
CS 321 X Đai rộng có lớp lót sợi
CS 321 X
CS 321 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 322 X
CS 322 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 325 Y
CS 325 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 326 Y
CS 326 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 326 Y
CS 326 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 329 JF
CS 329 JF Băng mài có lớp lót sợi
CS 329 Y
CS 329 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 329 Y
CS 329 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 330 X
CS 330 X Đai rộng có lớp lót sợi
CS 330 X
CS 330 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 333 JF
CS 333 JF Băng mài có lớp lót sợi
CS 333 X
CS 333 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 333 XF
CS 333 XF Băng mài có lớp lót sợi
CS 336 Y
CS 336 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 341 X
CS 341 X Đai rộng có lớp lót sợi
CS 341 X
CS 341 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 409 Y
CS 409 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 410 X
CS 410 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 411 X
CS 411 X Băng mài có lớp lót sợi
CS 411 Y
CS 411 Y Băng giũa
CS 411 Y
CS 411 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 412 Y
CS 412 Y Đai rộng có lớp lót sợi
CS 412 Y
CS 412 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 416 Y
CS 416 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 420 Y
CS 420 Y Băng mài có lớp lót sợi
CS 451 X
CS 451 X Ống lót mài
CS 538 Z ACT
CS 538 Z ACT Đai rộng có lớp lót sợi
CS 631 XF
CS 631 XF Băng mài có lớp lót sợi
CS 710 XF
CS 710 XF Băng giũa
CS 710 XF
CS 710 XF Băng mài có lớp lót sợi
CS 811 Y ACT
CS 811 Y ACT Băng mài có lớp lót sợi
CS 910 Y ACT
CS 910 Y ACT Băng mài có lớp lót sợi
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT Đai rộng có lớp lót sợi
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT Băng giũa
CS 912 Y ACT
CS 912 Y ACT Băng mài có lớp lót sợi
CS 931 JF
CS 931 JF Băng mài có lớp lót sợi
FP 73 W
FP 73 W Schleifbänder mit Filmunterlage
GK 555
GK 555 Phụ kiện
GK 555 A
GK 555 A Phụ kiện
GX 533 JF
GX 533 JF Băng mài có lớp lót sợi
GX 712 JF
GX 712 JF Băng mài có lớp lót sợi
GX 931 JF
GX 931 JF Băng mài có lớp lót sợi
LS 309 J
LS 309 J Băng mài có lớp lót sợi
LS 309 JF
LS 309 JF Băng mài có lớp lót sợi
LS 309 X
LS 309 X Băng giũa
LS 309 X
LS 309 X Băng mài có lớp lót sợi
LS 309 XH
LS 309 XH Băng mài cho máy mài đai cầm tay
LS 309 XH Đóng gói sẵn
LS 309 XH Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
LS 312 JF
LS 312 JF Băng mài có lớp lót sợi
LS 313 JF
LS 313 JF Băng mài có lớp lót sợi
LS 314 JF
LS 314 JF Băng mài có lớp lót sợi
LS 318 JF ACT
LS 318 JF ACT Băng mài có lớp lót sợi
NBF 800
NBF 800 Băng giũa
NBS 800
NBS 800 Băng dạ nỉ
PS 20 F
PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy
PS 20 F
PS 20 F Đai rộng có lớp lót giấy
PS 21 F
PS 21 F Băng mài có lớp lót giấy
PS 21 F
PS 21 F Đai rộng có lớp lót giấy
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT Băng mài có lớp lót giấy
PS 22 F ACT
PS 22 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT Băng mài có lớp lót giấy
PS 24 F ACT
PS 24 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy
PS 27 DW
PS 27 DW Băng mài có lớp lót giấy
PS 27 DW
PS 27 DW Đai rộng có lớp lót giấy
PS 28 F
PS 28 F Băng mài có lớp lót giấy
PS 28 F
PS 28 F Đai rộng có lớp lót giấy
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT Băng mài có lớp lót giấy
PS 29 F ACT
PS 29 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy
PS 38 G ACT
PS 38 G ACT Đai rộng có lớp lót giấy
PS 61 F
PS 61 F Băng mài có lớp lót giấy
PS 61 F
PS 61 F Đai rộng có lớp lót giấy
PS 729 F
PS 729 F Băng mài có lớp lót giấy
PS 729 F
PS 729 F Đai rộng có lớp lót giấy

Navigation Extended