Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Mặt hàng > Đĩa cắt kim cương

Đĩa cắt kim cương

Bộ lọc chi tiết

Bước làm việc
Về việc đóng
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Da
Màu, sơn phủ, bay trét
Kim loại
Vật liệu khoáng
Về việc đóng
Máy
Mài bằng tay
Máy cầm tay
Máy cố định
Về việc đóng
Sản xuất
Về việc đóng
Đường kính theo mm
Về việc đóng
Mũi khoan theo mm
Về việc đóng

Sản xuất: Đĩa cắt kim cương

Phân loại theo
Tên
Tính ăn mòn Sản xuất Độ cứng Tên Tuổi thọ

DN 600 U Supra
DN 600 U Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 300 F Extra
DT 300 F Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 300 U Extra
DT 300 U Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 300 UT Extra
DT 300 UT Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 310 UT Extra
DT 310 UT Extra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc
DT 350 A Extra
DT 350 A Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 350 AB Extra
DT 350 AB Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 350 U Extra
DT 350 U Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 500 AC ACCU
DT 500 AC ACCU Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 600 AS Supra
DT 600 AS Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 600 F Supra
DT 600 F Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 600 G Supra
DT 600 G Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 600 GU Supra
DT 600 GU Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 600 U Supra
DT 600 U Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 602 A Supra
DT 602 A Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 602 B Supra
DT 602 B Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 612 A Supra
DT 612 A Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 612 AB Supra
DT 612 AB Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 612 UT Supra
DT 612 UT Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 B Special
DT 900 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 B Special
DT 900 B Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 FL Special
DT 900 FL Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 FP Special
DT 900 FP Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 FT Special
DT 900 FT Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 G Special
DT 900 G Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 K Special
DT 900 K Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 K Special
DT 900 K Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 R Special
DT 900 R Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 U Special
DT 900 U Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 U Special
DT 900 U Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 UD Special
DT 900 UD Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 900 US Special
DT 900 US Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 900 UT Special
DT 900 UT Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc
DT 902 A Special
DT 902 A Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 902 B Special
DT 902 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 910 A Special
DT 910 A Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 910 B Special
DT 910 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương
DT 910 BF Special
DT 910 BF Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương

Navigation Extended