Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo

DT 900 FP Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch lát sàn cứng, Sứ, Gạch ốp tường cứng, Thành phần gốm mỏng cứng, Gốm

  • Sản phẩm
  • Ưu thế
  • Ứng dụng/an toàn
×
  • Winkelschleifer
Các hạng bậc công suất Special
Tính ăn mòn
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch lát sàn cứng
Sứ
Gạch ốp tường cứng
Thành phần gốm mỏng cứng
Gốm

Ưu thế: Đĩa cực mỏng dành cho gạch và sứ cứng - Hình dạng đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cao nhất và cạnh cắt hoàn hảo

Trên danh sách so sánh
Mục nằm trong danh sách so sánh! Bạn có thể tìm thấy ở trên bên phải tại bảng chọn chính.
Bảng dữ liệu
Đường kính theo mm
Mũi khoan theo mm
Vtối đa theo m/s
Tốc độ cho phép theo 1/min
Chiều rộng đoạn theo mm
Số hiệu mặt hàng
115 22.23 80 13300 1.4 331039
125 22.23 80 12200 1.4 331040

Navigation Extended