Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Mặt hàng > Đĩa sợi ép

Đĩa sợi ép

Bộ lọc chi tiết

Bước làm việc
Về việc đóng
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Da
Màu, sơn phủ, bay trét
Kim loại
Vật liệu khoáng
Về việc đóng
Máy
Mài bằng tay
Máy cầm tay
Máy cố định
Về việc đóng
Sản xuất
Về việc đóng
Đường kính theo mm
Về việc đóng
Mũi khoan theo mm
Về việc đóng
Nạp
Về việc đóng
Độ mịn
Về việc đóng

Sản xuất: Đĩa sợi ép

Phân loại theo
Tên
Tính ăn mòn Sản xuất Độ cứng Tên Tuổi thọ


Navigation Extended